گروه انگشترسنتر با تلاش امین اخضری ، امیراخضری ، علی جهانی و احد یعقوبی با شناسائی خلا این کسب و کار در زمینه طراحی،ایده و روش ارائه محصول به مشتریان دراین حوزه تاسیس شد.

درابتدا از آموزش طراحی طلا شروع کردیم وبعداز آن درسال۱۴۰۰ بصورت مجازی آثارساخته شده را ارائه دادیم.

انگشتر به جهت وجهه خاص از تاریخ گذشته تا الان موردی برای شروع انتخاب گروه ما شد.

انگشتر نماد قدرت ، عشق ، محبت و اعتبار بوده است.

در حال حاضر یک شعبه حضوری در تبریز دو کارگاه در تهران و اصفهان و موسسه آموزشی طلا و دفتر مرکزی در اصفهان و سایت حاضر در کل ایران در خدمت مشتریان و هم وطنان عزیز هستیم